CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

 

O nás

Projekt a jeho cíle


CzechAccelerator 2011–2014 je úspěšným projektem agentury CzechInvest, která tak pomáhá rozvíjet české technologické malé a střední podniky na zahraničních trzích. Cílem projektu byl rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci jejich vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí poskytovaného poradenství byla i podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu. Projekt byl rozdělen do několika cyklů a navazuje na předchozí úspěšnou pilotní část, která proběhla v období od dubna roku 2010 do března roku 2011 v Silicon Valley v USA.

 

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, 2007–2013 (OPPI), prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ programu Poradenství, který umožňuje agentuře CzechInvest nabídnout účastníkům projektu rozsáhlejší podporu. Vzhledem k podmínkám programu je nutné konečný produkt realizovat mimo Prahu.

 

Výběr nových destinací

Program byl v roce 2011 rozšířen o čtveřici nových destinací – Singapur, Izrael, Švýcarsko a USA – východní pobřeží. V každé destinaci se mohou realizovat firmy z různých oborů, každá z destinací nabízí různé možnosti. „Výhodou Singapuru je například to, že zde působí řada fondů rizikového kapitálu,“ doplňuje Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 


Inovativní produkt, technická vyspělost, dobrý podnikatelský plán

To jsou základní podmínky, které musel uchazeč o zařazení do projektu CzechAccelerator 2011–2014 splňovat. Další podmínky a kritéra najdete zde. Podnikatelský plán a kvalitu manažerského vedení firmy pak posuzovala odborná komise. Zájemce si mohl sám zvolit destinaci, ve které chtěl působit.

Úspěšně realizované projekty

Projekt CzechAccelerator 2011–2014 navazuje na úspěšnou pilotní část, která proběhla od dubna roku 2010 do března 2011 v Silicon Valley v USA. Pilotní části se zúčastnilo celkem 10 firem (8 ICT, 1 nanotech, 1 medtech), které získaly v USA řadu zkušeností. V současnosti projektem prošly čtyři desítky firem. Více informací o realizovaných projektech naleznete zde.

 

Zasílání novinek e-mailem


 


 


© Copyright 2011 | Mapa stránek | RSS 2.0 | Kontakty