CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

 

Partneři

 

Partnerské podnikatelské inkubátory v destinacích

 

Silicon Valley

 

US Market Access Center (US MAC) www.usmarketaccess.com 
Inkubátor US MAC, v němž je umístěn CzechAccelerator v Silicon Valley, zajištuje pro účastníky projektu poradenskou a konzultační činnost, mentoring a coaching, kancelářské prostory či možnost setkání a networkingu účastníků s potenciálními partnery (tj. fondy rizikového kapitálu, technologickými a obchodními partnery). Více informací o službách inkubátoru se dozvíte ZDE.

 

 

Boston

 

MassGlobal Partners (MGP) www.massglobalpartners.com ve spolupráci s Cambridge Innovation Center www.cictr.com zajištuje pro účastníky projektu poradenskou a konzultační činnost, mentoring a coaching, kancelářský prostor či možnost setkání a networkingu účastníků s potenciálními partnery (tj. fondy rizikového kapitálu, technologickými a obchodními partnery). Více informací o službách se dozvíte ZDE.

 

 

Švýcarsko

 

Švýcarský Technopark Zürich Foundation už od roku 1988 poskytuje pro inovativní a technologicky orientované společnosti prostory, financování prostřednictvím soukromých fondů a pomáhá přenášet znalosti z výzkumu na obchodní trh. Hostí více než 250 high-tech společností, poskytovatelů služeb, výzkumníků a vysokoškolských institucí. Více na www.technopark.ch. Více informací o službách technoparku se dozvíte ZDE.

 

 

 

Izrael

 

Izraelský partner The Trendlines Group Ltd. nabízí poradenské služby v oblasti rozvoje podnikání, kapitál či fyzické vybavení pro společnosti podnikající v oblastech life sciences. Jeho součástí jsou inkubátor zaměřený na zdravotnická zařízení, biotechnologie a farmacii - Misgav Venture Accelerator a inkubátor zaměřený na čisté technologie - Mofet Venture Accelerator. Více na http://www.trendlines.com/. Více informací o službách inkubátoru se dozvíte ZDE.

 

 

 

Singapur

 

Business accelerator Expara IDM Ventures Pte. Ltd. (EIDMV) v Singapuru poskytuje poradenství pro start-up společnosti a spolupracuje s fondy rizikového kapitálu, business angels, výzkumnými ústavy i vládními agenturami. Více na http://www.expara.com/. Více informací o službách akcelerátoru se dozvíte ZDE.

 

 

 

 

Společnosti organizující přípravu účastníků na pobyt

 

CMC Graduate School of Business www.cmc.cz
Společnost poskytuje účastníkům projektu v rámci tzv. před-odletové části právní školení zaměřené na patentovou ochranu, ochranu duševního vlastnictví, zakládání poboček, právní úpravu pracovního práva, základní aspekty a postupy při vytváření smluv a daňové poradenství v jednotlivých destinacích.

 

 

DRILL BS s. r. o. www.drill.cz
Společnost poskytuje účastníkům projektu marketingové a ekonomické poradenství a praktické služby pro úspěšné fungování na cílovém trhu (tj. poradenství zaměřené na marketingové techniky, strategie, základní principy tvorby podnikatelského plánu, efektivní komunikaci s potenciálními partnery, představení základních postupů při jednání s fondy rizikového kapitálu, popř. business angels) v rámci  tzv. před-odletové přípravy.

 

 

Partner projektu

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz


a) je ústředním orgánem státní správy pro

 • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
 • podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
 • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
 • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
 • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
 • elektronické komunikace a poštovní služby.


Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

 

b)

 • koordinuje přípravu legislativy a implementace evropského práva v působnosti resortu;
 • koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům;
 • zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod;
 • realizuje obchodní a ekonomickou spolupráci s ES, ESVO, OECD, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními;
 • řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím, posuzuje dovoz dumpingových výrobků a výrobků dvojího užití a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků;
 • dohlíží na provádění obchodní inspekce a inspekce v oblasti energetiky, na oblast puncovnictví a zkoušení drahých kovů i na oblast zkoušení zbraní a střeliva.

 

 

Zasílání novinek e-mailem


 


 


© Copyright 2011 | Mapa stránek | RSS 2.0 | Kontakty